Trương Câu Khẩu Hiệu

Cảm hứng sau khi đọc bài “Ơi Cánh Đồng Quê”* của Trịnh Hoài Giang  Con chim đậu đó, bay rồi Tang thương là chuyện đổi dời, tự nhiên!…