Tru Sa

Xe

Thằng ngốc này không biết điều gì cả, sau một chuyện hãi hùng như thế thì giờ đây tôi chỉ muốn ngủ một giấc để tỉnh dậy sẽ khỏe khoắn hơn. Nửa tiếng trước tôi […]

 75 total views