Nhớ bạn tri âm

Nhớ bạn tri âm Càng già,càng nhớ bạn tri âm Cảm cảnh cô đơn luống tủi thầm Nhớ lúc, Trảng Bom vui sự hỷ Nhớ…