Mưa Rơi Mênh Mang

Mưa rơi mênh mang Hôm giờ nắng đượm ẩn vào đâu Để sậm mây giăng trĩu phiến sầu Gió lạnh lùng qua từ hửng sáng…