Trương Thị Thương Huyền

Gió rừng mưa biển

Cả hành lang khách sạn im lìm, hun hút gió. Dường như ngoài kia, biển Hạ Long không cần cơn cớ gì, chỉ còn mỗi việc duy nhất là cuộn gió, cuộn tất cả gió […]

 48 total views