Muốn Làm Thằng Cuội

MUỐN LÀM THẰNG CUỘI Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi! Trần thế em nay chán nữa rồi Cung quế đã ai ngồi đó chửa?…