Tứ Ly

Bông hoa thủy-tiên

Truyện ngắn này đăng trên Phong Hóa số 31 (24-1-1933) là số báo Xuân đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn. Theo nhà phê bình Thuỵ Khuê, đây là “truyện ngắn tân kỳ nhất của […]

 51 total views