Đào Mai

Nhân dịp đón Xuân BÍNH THÂN sắp đến ,tôi xin kính tặng quí thi huynh,thi hữu bài thơ ĐÀO MAI viết theo loại “TAM THỂ…