Tường Cát

Bảy chú vịt con

Cảnh Đức Chúa Trời Sáng Tạo Muôn Loài trong bộ tranh kể chuyện kinh thánh The Grabow Altarpiece của Master Bertram vẽ trong thời gian 1379-1383 để trang trí quanh bàn thờ của thánh đường St. Petri, nên còn được […]

 80 total views