Nhớ Bạn Bè Ở Quê Nhà / Một Phương Trời Nhớ

Nhớ bạn bè ở quê nhà Mùa Thu đó quê mình trăng rất thắm Xóm tơ tằm thân thiết đứng bên sông Cam hái vội,…