TRẦN VÂN – NHỊP CẦU KÝ ỨC

(Tùy bút này chỉ dành riêng cho những tâm hồn đồng điệu)           Một cú phôn dài hàng tiếng đồng hồ kết lại bằng 2 câu…