Nghe “Thiên Thai” của Văn Cao – Như đi lạc vào một thế giới khác

Đã có quá nhiều người viết về bài hát Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao. Người ta không tiếc lời khen tặng dành cho…