U 80

U 80 Tám mươi tuổi lẻ hãy còn xuân Chẳng vướng lợi danh, chẳng nợ trần Phây – bút giao lưu cùng bạn thiết I…