Họa thơ Vi Khuê

Bài Xướng: VI KHUÊ Bài Họa : Huệ Thu Xướng Nguyễn Nhược Pháp (tác giả bài thơ Chùa Hương) Một áng thơ năm chữ tuyệt…