Trời Hương Phấn Cũ / Nhớ Người Yêu Dấu

Trời Hương Phấn Cũ Khi giông tố loạn cuồng thung lũng nhỏ, Giữa đêm sâu.bừng nở đóa hoa thần. Ta bàng hoàng rung động cả…