Vũ Thành Sơn

Ông Út

Ông Út không hề có thì giờ cho những mối quan tâm viển vông. Ví dụ như: cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố hay hậu quả của khí thải công nghiệp. Nếu bị bạn […]

 74 total views