Vũ Thảo Ngọc

Người đàn bà đan len

Con ngõ nhỏ gom hơn chục căn nhà tập thể cũ kỹ nép mình dưới một gốc đa to, cây đa chắc cũng có tuổi thọ cao lắm rồi vì thân nó cả vòng tay […]

 64 total views