Gà Gáy Sáng

Rạng Đông… Gà gáy ba hồi Bâng khuâng… Một góc quê người Bâng khuâng… Bên hàng xóm Chắc Việt Nam? Nuôi gà để gáy Nhắc chừng…