Y Vân – Kim Tuấn và loài “hoa vông rừng tuyết trắng”

Nhà thơ Kim Tuấn là một tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc trước 1975, vì thơ của ông đã được phổ thành những bài…