Bảy Ngàn Ngày Đêm

Gần bảy ngàn đêm ta xa nhau, mỗi đứa như mây bay, trôi dạt một hướng trời.…..Mỗi đứa có riêng một mảnh đời, cố gồng…